Hakkuut ja puutavaran myynti 2012-2021

Kemijärven yhteismetsän hakkuusuunnite vuosittain on 50 600 m3. Hakkuupinta-ala on 890 ha, josta uudistushakkuita on noin 270 ha ja kasvatushakkuita noin 620 ha.   

Hakkuusuunnitteen mukainen hakkuukertymä puutavaralajeittain:
  • mäntytukkia 16 000 m3
  • kuusitukkia 1 000 m3
  • havukuitua 30 000 m3 ja
  • koivukuitua 4 000 m3.

Maastokuvia 2009 011Taimikon- ja nuoren metsän hoitoa vuosittain keskimäärin 230 ha.

Kunnostusojituksia koko kaudelle 1450 ha. 

Metsäsuunnitelman on laatinut Lapin metsäkeskus.Metsäsuunnitelma on laadittu metsälain, yhteismetsälain, Lapin metsäkeskuksen laatujärjestelmän sekä metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti.

Metsäsuunnitelmassa esitetyt hakkuut ovat metsätaloudellisesti kestäviä. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt on kartoitettu erilliskartoituksena.

Puuston kehitysluokkarakenne on lähes ihanteellinen. Puustoa metsämaalla on 2 142 000 m3. Ainespuun kasvu on 88 900 m3/vuosi.

Metsäkuvia -11 058FSC -METSÄHOIDON SERTIFIKAATTI

Kemijärven yhteismetsä on saanut 16.11.2015 FSC-metsänhoidon ryhmäsertifikaatin. Sertifioinnin päätavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja käyttöä luontoarvot huomioiden sekä varmistaa metsästä haettavalle puulle menekki.


Kelojen myyntihinnasto

Rakennuskelo

  • paksuus alle 20 cm    100 €/m3+alv 24 %         
  • paksuus yli 20 cm       170 €/m3+alv 24 %
  • kuitukelo                          40 €/m3+alv 24 %


Yhteismetsää 2012-2013 083

Kemijärven yhteismetsän osakaskunta Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400 395 056 tai toimisto Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
kari.valikangas@kemijarvenyhteismetsa.fi, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimiston aukioloajat maastokaudella (kesä-syksy):

- ma 8.00-12.00 ja 13.00 - 16.00

- ti-pe avoinna maastovarauksella/sopimuksen mukaan

- puh. 0400-395056 toiminnanjohtaja

- puh. 040-6875508 toimisto

- e-mail. toimisto@kemijarvenyhteismetsa.fi