MIKÄ ON YHTEISMETSÄ?

Yhteismetsä on kahteen tai useampaan kiinteistöön, osakaskiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakaskiinteistöjen omistajien eli osakkaiden hyväksi. Osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Osakaskunta ei omista yhteismetsään kuuluvaa aluetta, vaan yksinomaan hoitaa ja hallinnoi sitä osakkaiden puolesta. Lisätietoja MML.n tiedotteessa.

Yhteismetsän toimintaa säätelee  yhteismetsälaki(109/2003), jota on muutettu 22.11.2011 annetulla lailla (1420/2011) sekä Kemijärven yhteismetsän Ohjesääntö, joka on päivitetty ja hyväksytty osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa 7.12.2021. Suomen metsäkeskuksen Pohjoinen palvelualue on vahvistanut ohjesäännön 16.12.2021. 

Yhteismetsän toiminnan perustana ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Kemijärven yhteismetsän alueet sijaitsevat Napapiirin etelä- ja pohjoispuolella, luonnonkauniissa Koillis-Lapissa. Täältä löydät ainutlaatuiset erämaa-alueet luonnossa liikkumiseen sekä metsästykseen, kalastukseen ja marjastukseen. 

Oheisesta kartasta voit nähdä yhteismetsän maa-alueiden sijainnin.