Strategia 2022-2024

Missio (toiminta-ajatus) 

Kemijärven yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi.

Visio (tulevaisuuden kuva)

Olemme Lapin alueella tehokkain kestävän metsätalouden harjoittaja ja osaaja. 

Arvot

 • Olemme turvallinen ja vastuullinen yksityismetsäomaisuuden hoitaja. 
 • Hoidamme ja käsittelemme maa- ja vesialueita tehokkaasti, mutta kestävästi. 
 • Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja olemme luotettava yhteistyökumppani. 
 • Otamme huomioon muut metsäluonnon käyttäjät.
 • Olemme ympäristötietoisia. 
 • Olemme merkittävä vaikuttaja kansallisessa metsäpolitiikassa.

Strategia (tavoitesuunnitelma)

 • Hoidamme ja käsittelemme metsiä kestävän käytön mukaan huomioiden taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tekijät. 
 • Edistämme osakkaiden tavoitteiden mukaista metsien käyttöä. 
 • Pyrimme nousujohteiseen tuloksen tekoon osakkaiden hyväksi. 
 • Ohjaamme metsien hakkuita markkinalähtöisesti metsäsuunnitelma huomioiden. 
 • Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa yhteismetsän alueilla. 
 • Vaikutamme metsäsertifioinnin kehittämiseen metsänomistajan näkökulmasta.
 • Olemme aktiivisia hankkimaan yhteismetsän toiminnan kannalta hyödyllisiä maa-, vesi- ja metsäalueita. 
 • Seuraamme ja ohjaamme metsätalouden taloudellisen kannattavuuden ja virkistyskäytön kannalta kestävää riistakantaa. 
 • Edistämme luonnonvirkistyskäyttöä.
 • Kehitämme tiedottamista osakkaille.
 • Kehitämme ja tiivistämme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. 
 • Olemme mukana vaikuttamassa Kemijärven elinkeinoelämän kehittämisessä.