Moottorikelkkailu

Kemijärven yhteismetsän Freeride-moottorikelkkailualue

Nuolivaaran palstan lupa-alue on noin 9400 hehtaaria (sis.rajoitusalueet).

Nuolivaaran palsta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet freeride-kelkkailuun. Alueen maasto vaihtelee avosoista hienoihin vaaramaisemiin ja taimikoista vanhoihin metsiin. Korkeus merenpinnasta vaihtelee 170-300 metrin välillä.Nuolivaaran palstan eteläosaan on tehty iso parkkialue, josta voi siirtyä turvallisesti niin Nuolivaaran ajoalueelle. Parkkialueelle johtava tie pidetään säännöllisesti auki. Freeride-alueella saa ajaa myös muualla kuin merkatuilla reiteillä ja ajourilla edellyttäen sitä, että luonnolle ei aiheuta vahinkoa.  Ajoalueiden digitaaliset kartta-aineistot ovat saatavissa Tracker ja b-bark sovelluksiin Omariista-tunnuksilla, jonka saa tilausvahvistuksen mukana tai kausiluvan hankkijoille sähköpostitse.

Lupahinnat:

Vuorokausilupa: 30€/vrk (lupia myydään osoitteessa: www.eraverkko.fi)

Kausilupa: 150€/kausi Kausiluvat sähköpostitse osoitteesta: juho.puikko@www.kemijarvenyhteismetsa.fi