Ohjesäännön vahvistus

Suomen metsäkeskus on vahvistanut uuden ohjesäännön 12.1.2018. Osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa 11.12.2017 päätettiin muuttaa  ohjesäännön 20 §:n hoitokunnan kelpoisuusehtoja nostamalla hoitokunnan jäsenen  ja varajäsenen yläikäraja 67 vuoteen (entinen 65 vuotta). Suomen metsäkeskuksen Pohjoinen palvelualue on 12.1.2018 vahvistanut uuden ohjesäännön.