Kemijärven yhteismetsällä on yli 11 000 ha suoalueita, joista on ojitettu noin 6 000 ha. Kunnostusojituksia on tehty yli 1 500 ha:n alalle ja samalla niihin on tehty piennarteitä 35 km.