Osakaskunnan varsinainen kokous on pidetty 3.12.2019

Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä palkkiot vuodelle 2020.

Kokouksessa valittiin yksimielisesti hoitokunnan erovuoroisten jäsenten  tilalle jäsenet ja hoitokunnan jäsenille henkilökohtaiset  varajäsenet  seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi  2020–2022. 
Vuonna 2020 alkavalle kolmevuotiskaudelle valitut ovat:

  • Antti Kerkelä ja henkilökohtainen varajäsen Harri Ruopsa
  • Mika Kulmunki ja henkilökohtainen varajäsen Tuula Narkilahti
  • Heikki Uimari ja henkilökohtainen varajäsen Ari Aho.

Kokouksessa käsiteltiin esitys maksetun vuokran hyvittämisestä vuokratonttia ostettaessa sekä hoitokunnan vastine asiassa. Osakaskunta hylkäsi yksimielisesti esityksen maksetun vuokran hyvittämisestä vuokratonttia ostettaessa. Osakaskunta hyväksyi hoitokunnan esityksen että vuokrasopimusaikana maksetut vuokrat eivät vaikuta kauppahintaan. 

Osakkailla on oikeus tutustua osakaskunnan kokouksen pöytäkirjaan kokonaisuudessaan Kemijärven yhteismetsän toimistolla os. Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI.