Osakaskunnan varsinainen kokous pidetty 11.12.2020

Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä palkkiot vuodelle 2021.

Kokouksessa valittiin hoitokunnan erovuoroisten jäsenten  tilalle jäsenet ja hoitokunnan jäsenille henkilökohtaiset  varajäsenet  seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi  2021–2023. 
Vuonna 2021 alkavalle kolmevuotiskaudelle valitut ovat:

  • Asko Alaluusua ja henkilökohtainen varajäsen Erkki Perälä
  • Juha Karakko ja henkilökohtainen varajäsen Tuula Narkilahti
  • Pasi Kyyhkynen ja henkilökohtainen varajäsen Antero Hyvärinen

Kokouksessa käsiteltiin myös Ketolan taimitarha-alueen määräalakauppa esitys, jonka osakaskunta hyväksyi yksimielisesti. Kokouksessa käsiteltiin myös osakkaan esitys ohjesäännön 20§ ikärajoitteen toimenpidetarve. Osakaskunta päätti, että hoitokunta ryhtyy valmistelemaan ohjesäännön 20§ muutosta. 

Osakkailla on oikeus tutustua osakaskunnan kokouksen pöytäkirjaan kokonaisuudessaan Kemijärven yhteismetsän toimistolla os. Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI.