Osakaskunnan varsinainen kokous pidetty 14.4.2022

Kemijärven yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 14.4.2022 Kemijärven kulttuurikeskuksessa.

Kokouksessa vahvistettiin Kemijärven yhteismetsän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä vahvistettiin Strategia vuosille 2022-2024 (strategia löytyy kotisivuilta kohdasta esittely->strategia). 

Kokouksessa vahvistettiin ylijäämän ennakkojako vuodelta 2021 (22 000€/manttaali)

Kokouksessa  hyväksyttiin myös Tuulipolar Oy:n Tunturipalon tuulivoimahankkeen suunnitelma yksimielisesti.Osakkailla on oikeus tutustua osakaskunnan kokouksen pöytäkirjaan kokonaisuudessaan Kemijärven yhteismetsän toimistolla os. Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI.