Yhteismetsällä on noin 44 000 hehtaaria metsästysmaita, joissa riistakannat ovat varsin hyvät.  Laajat yhtenäiset metsäalueet ja monipuolinen metsärakenne tarjoavat riistalle erinomaisen asuinympäristön.

Osakasluvat ja lupamyynti
Pienriistan metsästykseen myydään osakaslupia hintaan 20 €/lupa. Osakaslupa on voimassa metsästyskauden. Osakasluvalla voi pyytää metsäkanalintua, jänistä, vesilintua sekä pienpetoja kauden metsästysaikojen mukaisesti. Osakaslupien metsästyslupaporrastukset ovat tilakohtaisesti seuraavat:

Osuusluku ja lupien määrä

0,0080 ja sitä pienemmät osuudet: 2 kpl
0,0081 – 0,0150: 3 kpl
0,0151 – 0,0240 4 kpl
0,0241  ja sitä suuremmat osuudet: 5 kpl

Vuonna 2024 osakaslupien saaliskiintiö on 2 metsäkanalintua/vrk, joista enintään 1 metso

Osakasluvat myydään sähköpostitse tai toimistolta.
Lupapyynnöt Jussi Mattila, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen jussi.mattila@www.kemijarvenyhteismetsa.fi, tai puhelimitse nrosta 040 687 5508.

Toimistomyynti:
Syksyn 2024 pienriistalupien toimistomyynti sopimuksen mukaan.

Metsäkanalintujen vieraslupia myydään ainoastaan yhteismetsän kämpän vuokranneille:
Kummunjärven tai Erkkusen kämpän vuokrannut seurue voi ostaa pienriistalle henkilökohtaisen vuorokausiluvan, hinta 20€/vrk/hlö (saalisrajoitus 2 metsäkanalintua/vrk, joista enintään 1 metso).

Vierasluvista myydään vain vesilintu- ja jänislupaa.

Vieraslupien hinnat:

  • 10 € / vrk.
  • 50 € / viikko
  • 100 € / kausi.

Vieraslupien myynti samaan tapaan kuin osakasluvat.

Pienriistan pyyntialueet saa näkyviin mobiililaittella luvassa mainitulla Oma riista -Aluetunnuksella.

HUOM! Osakkailla sekä ei-osakkailla on mahdollisuus saada pienpetolupa maksuttomasti. Pienpetojen metsästyslupa kirjoitetaan toimiston puolesta, mutta metsästysluvasta ei peritä maksua.  

Katso metsästysajat ym. sivulta www.riista.fi

Rajoitukset:

Pienriistalupia myydään osakkaille yhteismetsän kaikille palstoille, poikkeuksena muutamat rauhoitetut alueet, joita ovat  Kummunjärven, Lautajärven ja Alajärven ympärillä olevat kesämökkitonttialueet.

Ärjäyslammen ympärillä ja Ärjäysvaarassa karttaan merkityllä alueella on Ärjäysvaaran rauhoitusalue (hoitokunnan päätös 16.8.2019).
Kartat muista rauhoitusalueista.

Lupien mukana on omariistakoodi. Sähköisessä kartta-aineistossa rajoitusalueet on jo rajattu pois sallituista metsästysalueista.

Nuolivaaran tuulipuistossa metsästys on sallittu, mutta oheinen ohjeistus on huomioitava: Metsästys Nuolivaaran tuulipuistoalueella

Hoitokunta on 14.8.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt, että yhteismetsän alueella kuvien käyttö metsäkanalintujen metsästyksessä on kielletty.

PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN TIEDOTE METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEELLA