Kemijärven yhteismetsä

Yhteismetsän toiminnan tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi. Toimialana on metsätalous. Yhteismetsällä voi olla muutakin liiketoimintaa, jos se on yhteismetsän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista, eikä vaadi yhteismetsän ylijäämän sijoittamista tavalla, joka ei ole turvallinen eikä tuota tuloa (yhteismetsälaki 32 §).

Metsäsuunnitelma

Lapin metsäkeskus on laatinut Kemijärven yhteismetsälle metsäsuunnitelman vuosille 2012-2021.  Metsäsuunnitelman päivitystyö on käynnissä, joka on tavoitteena valmistua vuoden 2024 aikana. Yhteismetsän kokonaispuusto metsätalousmaalla on noin 2,7 milj. m3  

Osakaskunnan kokous hyväksyi 7.12.2021 hakkuusuunnitteeksi vuosille 2022-2024 64 000m3/vuosi.