Metsänhoito- ja viljelytyöt ajallaan

Taimikonhoitoja ja nuoren metsän kunnostustöitä tehdään vuosittain aktiivisesti – keskimäärin 150-200 hehtaaria vuodessa. Metsänhoitotyöt ovat yksi tärkeimmistä toimenpiteistä metsien hyvän tuottokyvyn ja laadukkaan puustoon takaamiseksi. 

Kemijärven yhteismetsä toteuttaa maanmuokkaustyöt ja metsänviljelyt pian uudistushakkuun jälkeen, jotta uusi puusukupolvi pääsee nopeasti kasvamaan. Maanmuokkaukset ja metsänviljelyt pyritään toteuttamaan aina metsien kasvupaikkavaatimusten mukaisesti. Konekylvöjä tehdään noin 70 %:lle uudistusaloista ja pääasiassa männyn istutuksia noin 30%:lle uudistusaloista.