Kesämökkitontit

Kesämökkitontteja vuokrataan ja myydään. Tontit (määräalat) ovat kooltaan noin 2500 m2. Kesämökkitontin ostaja vastaa kiinteistökaupan kuluista.

Tonttien vuokrasopimukset tehdään 25 vuodeksi. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimukset ovat tonttikohtaisia, joten vuokraoikeuden siirrot eivät vaikuta tontin ostoon.

Ranta-asemakaavat Kemijärven yhteismetsän ranta-alueilla

Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2013 § 184 ranta-asemakaavat Kemijärven yhteismetsän omistamilla ranta-alueilla (Vasajärvi, Kummunjärvi, Iso-Kankaanlampi, Ärjäyslampi, Kylmäjärvi, Vaarainmmet sekä Palojärvi). Päätös on lainvoimainen 8.7.2013.

Luontoselvitys ranta-asemakaavoja varten Kemijärven yhteismetsän alueille.

Kaavaselostus ranta-asemakaavasta Kemijärven yhteismetsän omistamille Vasajärven, Ärjäyslammen, Kylmäjärven, Palojärven sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen Vaaranlammen ranta-alueilla.

Kaavaselostus ranta-asemakaavasta Kemijärven yhteismetsän omistamille Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammin ranta-alueilla.

Kämpät

Kemijärven yhteismetsän kämpät ovat Kummunjärven kämppä Kummunjärven rannalla ja vuonna 2016 valmistunut Erkkusen kämppä Palovarvikonlammen rannalla.