Osakaskunnan kokous pidetty 12.12.2023

Kemijärven yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 12.12.2023 Kemijärven Seurakuntatalolla.

Kokouksessa vahvistettiin hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajajan ja hoitokunnan jäsenten palkkiot vuodelle 2024.

Hoitokunnan jäseniksi kausille 2024-2026 valittiin:

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Asko Alaluusua (Matti Torvinen)

Pasi Kyyhkynen (Seppo Oinas)

Juha Karakko (Terhi Törmänen)

Kemijärven yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastajaksi ajalle 2024-2026 valittiin:

KPMG Oy Ab, vastuutilintarkastaja Tapio Raappana ja varatilintarkastaja Juha Väärälä

Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

Osakaskunta hyväksyi hoitokunnan esityksen Suomen Voima Oy:n energiavarastohankkeeseen (pumppuvoimalaitos) liittyen.

Hoitokunnan esitys:

Suomen Voima Oy:n energiavarastohankkeen (pumppuvoimalaitos)
ja siihen liittyvien sopimusten pääkohtien
esittely. Hoitokunta esittää, että osakaskunnan kokous
päättää myydä energiavarastohankkeen edellyttämät
maa- ja vesialueita käsittävien määräalojen maapohjat
Kemijärven yhteismetsän Kapustan palstasta ja antaa
käyttöoikeuden hankkeen edellyttämään maa-alueeseen.
Myytävien määräalojen maksimipinta-ala on 210
hehtaaria. Edelleen hoitokunta esittää, että osakaskunnan
kokous valtuuttaa hoitokunnan neuvottelemaan ja
sopimaan sopimusten yksityiskohtaiset ehdot sekä allekirjoittamaan
hankkeeseen liittyvät sopimukset.

Osakkailla on oikeus tutustua osakaskunnan kokouksen pöytäkirjaan Kemijärven yhteismetsän toimistolla os. Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 Kemijärvi

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille.