Metsäomaisuus Pohjois-Suomessa

Kemijärven yhteismetsän hakkuusuunnite on vuosittain noin 64 000 m3. Hakkuupinta-ala on noin 980 ha, josta uudistushakkuita on noin 290 ha ja kasvatushakkuita noin 690 ha.  Puutavaraa myydään pääsääntöisesti toimituskaupalla. Metsätalouskäytössä (tehollinen metsämaan pinta-ala) oleva pinta-ala on noin 29000 hehtaaria
Metsäsuunnitelmassa esitetyt hakkuut ovat metsätaloudellisesti kestäviä. Hakkuissa noudatetaan FSC- ja PEFC metsäsertifiointijärjestelmän vaatimuksia.

Puustoa tehollisella metsämaalla on noin 2 300 000 m ja vuosittainen puuston kasvu on noin 76 500 m3/vuosi METSÄSERTIFIOINTI

Kemijärven yhteismetsä on sitounut toimimaan sekä PEFC että FSC-metsäsertifiointikriteereiden mukaisesti. Kestävän metsätalouden harjoittamisessa huomioidaan taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset arvot.

Kemijärven yhteismetsä noudattaa toiminnassaan Metsänhoidon suosituksia, jolla tavoitellaan kokonaiskestävyyttä ja metsien rakenteen optimaalista kehitystä ylisukupolvien. FSC-sertifioinnin kautta Kemijärven yhteismetsän toimintaa valvotaan vuosittaisissa auditoinneissa.