Kemijärven yhteismetsän 16 palstalla on rakennettu vuosien kuluessa noin 250 km:n runkoverkosto, jota on täydennetty kevytrakenteisilla leimikko- ja piennarteillä.

Metsäteiden peruskorjauksia pyritään toteuttamaan vuosittain metsätalouden tarpeiden mukaisesti, josta hyötyvät kaikki luonnon virkistyskäyttäjät.