Kemijärven yhteismetsän Nuolivaaran alueelle on WPD Finland Oy:n toimesta valmistunut 17 voimalan tuulipuisto vuonna 2023, joista 15 voimalaa sijaitsee Kemijärven yhteismetsän alueella. Tuulivoima tuo Kemijärven alueelle taloudellista hyötyä sekä parantaa metsätalouden toimintaedellytyksiä hyvän tieverkoston ansiosta.

Nuolivaaran tuulipuiston lisäksi Suomen Voima Oy:n Rokamo-Nälkämän tuulivoimapuiston kaavoitusaloite on hyväksytty vuonna 2023. Tuulivoimapuiston suunniteltu voimala määrä on kahdeksan ja alue sijoittuisi Nuolivaaran tuulipuistosta noin 10 kilometriä etelään Kemijärven yhteismetsän alueelle.