Osakaskunnan varsinainen kokous 12.12.2023

Kemijärven yhteismetsän osakkaat kutsutaan osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen,

joka pidetään Kemijärven seurakuntatalolla
(Esaiaksenkatu 2, 98100 Kemijärvi)
tiistaina 12. joulukuuta 2023.
Kokous alkaa klo 10.00.

Ilmoittautumiset kokoukseen ja valtakirjojen
tarkastus samassa paikassa klo 09.00-10.00.

Kokouksessa käsitellään:

Kemijärven yhteismetsän ohjesäännön 6 pykälässä
osakaskunnan varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi
määrätyt asiat.

Suomen Voima Oy:n energiavarastohankkeen (pumppuvoimalaitos)
ja siihen liittyvien sopimusten pääkohtien
esittely. Hoitokunta esittää, että osakaskunnan kokous
päättää myydä energiavarastohankkeen edellyttämät
maa- ja vesialueita käsittävien määräalojen maapohjat
Kemijärven yhteismetsän Kapustan palstasta ja antaa
käyttöoikeuden hankkeen edellyttämään maa-alueeseen.
Myytävien määräalojen maksimipinta-ala on 210
hehtaaria. Edelleen hoitokunta esittää, että osakaskunnan
kokous valtuuttaa hoitokunnan neuvottelemaan ja
sopimaan sopimusten yksityiskohtaiset ehdot sekä allekirjoittamaan
hankkeeseen liittyvät sopimukset.

Ruokailu kokouksen jälkeen

Huolehdithan, että tulet kokoukseen terveenä ja huolehdit
käsi- ja yskimishygieniasta.

29.11.2023 HOITOKUNTA