Osakaskunnan varsinainen kokous 7.12.2021

KEMIJÄRVEN YHTEISMETSÄN OSAKKAAT

kutsutaan osakaskunnan

VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

joka pidetään Kemijärven seurakuntatalolla
tiistaina 7. joulukuuta 2021.
Kokous alkaa klo 10.00.
Ilmoittautumiset kokoukseen ja valtakirjojen tarkastus samassa
paikassa klo 09.00-10.00.

Kokouksessa käsitellään:
– Kemijärven yhteismetsän ohjesäännön 6 pykälässä osakaskunnan
varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi määrätyt asiat.
– Hakkuusuunnitteen päivitys vuosille 2022-2024
– Seuraavien ohjesäännön pykälien muuttaminen:
20§: hoitokunnan ikäpykälän poistaminen
21§: hoitokunnan tehtävien lisäys maa- ja vesialueiden ostoon
30§: puun myynnin tarjouskilpailutus
31§: maanvuokraus-, myynti ja muiden hyödykkeiden luovutus

Ruokailu kokouksen jälkeen

Huolehdithan, että tulet kokoukseen terveenä ja huolehdit käsi- ja yskimishygieniasta. Suosittelemme kasvomaskien käyttöä, joita saa kokouspaikalta.

12.11.2021

HOITOKUNTA