Osakaskunnan varsinainen kokous pidetty 24.4.2018

Osakaskunnan varsinainen kokous on pidetty Kemijärven kulttuurikeskuksessa tiistaina 24.4.2018.

Kokouksessa käsiteltiin ohjesäännön 7 §:ssä osakaskunnan varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.  Kokouskutsu  julkaistiin 12.4.2018 Koti-Lappi-lehdessä.