HOITOKUNNAN KOKOUKSET 2024

Hoitokunnan kokouksen materiaali 26.2.2024

Asialista

Osuuksin vaihtotarjouksen käsittely: Kalliosalmi 320-403-215-69 ja Ylikallaanvaara 320-403-76-18

Ylikallaanvaara

Kalliosalmi

Vuoden 2023 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä ylijäämän jako tilivuodelta 2023

Kahden osakastilan osakasrekisterimuutokset ja jakovelat

Siemen Forelian tarjous kylvösiemenistä kaudelle 2024

Asialista 22.2.2024

Materiaali

Alla sopimuksissa viitatut liitteet, joiden numerointi tullaan täsmentämään vielä varsinaisiin allekirjoituskappaleisiin

Asialista 31.1.2024

Ohessa ennakkomateriaalit niihin kokouksen asiakohtiin johon on ennakkomateriaalia:

6. Manttaalin arvo 2024

7. Yhteismetsäosuuksiin vaihto halukkuus ja alustavat vaihtolaskelmat Mhy:n tila-arvioiden pohjalta. Tilat: Heranulkki, Kalliosalmi, Notko ja Vierto.

Varsinainen päätös tarjouksen jättämisesta tehdään helmikuun kokouksesta. Arvioidaan tässä kohdassa tilojen soveltuvuutta ja halukkuutta vaihtoon ja mahdollista maastotarkastusta silmällä pitäen.

8. Myynnissä oleva määräala: Tila 320-403-233-17 Kanerva
kts. https://www.etuovi.com/kohde/61258368?haku=M2068430264

9. Myynnissä oleva Kjä yhteismetsäosuus (0,037900)
Osuus tullut uudelleen myyntiin. Tarjottu aikaisemmin 600 000€/manttaali hinnan mukaan, joka vuoden 2023 arvo.
kts. https://www.metsatilat.fi/osta/230614352

12. Myyntihinnasto 2024 ja kalastuslupien hinnoittelu

13. Sollertis Oy – tarjous tietojen varmuuskopioinnista pilvipalvelussa ja tietoturvakartoitus

17. Tiedoksi

HOITOKUNNAN KOKOUKSET 2023 

Hoitokunnan kokouksen materiaalit 16.12.2023

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kts. kohta pöytäkirjat

5. Osakaskunnan kokouksen 12.12.2023 pöytäkirja

lisätään 15.12.23

6. Hoitokunnan Puheenjohtajan, Varapuheenjohtajan sekä johtoryhmän valinta vuodelle 2024

Käsitellään kokouksessa

7. Korvaukset hoitokunnan jäsenille maksettavista erillistöistä v.2024

Käsitellään kokouksessa (ent. 18€/h)

8. Ajankohtaiskatsaus puukauppatilanteesta ja metsänhoitotöistä

9. Hirven pyynnin saalistilasto

10. Petäjävaaran (Räisälän palsta) pystykauppatarjoukset

11. Toimituskaupat 1-6/2024

12. MG bonusrahojen sijoittaminen Metsä1:een vuoden 2023 viimeiseltä mittaustodistukselta

käsitellään kokouksessa

13. Stora Enson eMetsä valtuudet
Käsitellään kokouksessa

14. Ox2 Saarivaaran tuulivoimapuiston maanvuokrasopimus – sopimusneuvotteluiden mahdollinen aloittaminen

15. Yhteismetsän (toimihenkilöiden) tuntihinta ulkopuolisten tilaamiin selvitystöihin (esim. ylijäämän maksuhistorian selvitys)

käsitellään kokouksessa

16. Energiavarastohankkeen jatkotoimenpiteet ja aikataulu

käsitellään kokouksessa

17. Freeride-lupamyynti 2024

käsitellään kokouksessa

18. Verkkokalastusluvat Kummunjärvi

käsitellään kokouksessa

19. Kemijärven Kotikiekerö ry avustushakemus

20. Puolustusvoimien vaurioilmoitus, mahdollinen korvausvaade

21. Toimihenkilöiden palkitseminen vuodelta 2023  
Puheenjohtaja vastaa ko.asiaan liittyviin ennakkotiedusteluihin

22. Tiedoksi
-Suksi- ja Jokilampien ennallistaminen valmis

23. Muut asiat
Apuvoimia Erkkusen maa-aineksen ottoalueen aurausviittojen laittoon
Ympäristöministerin tapaaminen 11.1 Helsingissä (pj+tj)

PIKKUJOULUT 16.12. klo 18.30 alkaen Mestarin Kievarissa

Hoitokunnan kokouksen materiaalit 15.11.2023

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 kts. kohta pöytäkirjat

5. Ajankohtaiskatsaus puukauppatilanteesta ja metsänhoitotöistä
 
käydään läpi kokouksessa

6. Hirven pyynnin saalistilasto
 käydään läpi kokouksessa

7. Puukauppamäärät ajalle 1-6/2024
 
käydään läpi kokouksessa

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 kts. kohta pöytäkirjat

5. Ajankohtaiskatsaus puukauppatilanteesta ja metsänhoitotöistä
 
käydään läpi kokouksessa

6. Hirven pyynnin saalistilasto
 käydään läpi kokouksessa

7. Puukauppamäärät ajalle 1-6/2024
 
käydään läpi kokouksessa

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

9. Energiavarastohanke – Punaslammit ja Vaaranlammit

10. Tilintarkastajan kilpailutus kaudelle 2024-2026. Tarjousten käsittely

11. Osakaskunnan kokouksen järjestelyt 12.12.2023

13. Soiden suojelun täydennysehdotus

14. Hyskyreittisopimuksen täydennys

 15. Tarjouspyyntö yhteismetsäosuuden myymisestä: 320-414-24-5 Saulila (0,006300 osuutta)

16. Tunturirallin reittilupa-anomus

17. Havulatva Oy:n tarjous lannoituksista kaudelle 2024

18. Toimiston laitehankinnat

19. Napapiirin Kuljetus Oy – vuokrasopimus Honkakangas varastoalue (osuuksin vaihdon kautta tullut alue)

20. Lapin Villitaimen sijoituksen alaskirjaus 2023 tilinpäätöksessä

käsitellään kokouksessa

21. Tiedoksi

Hoitokunnan kokouksen materiaali 27.6.2023

Ennen kokous työharjoittelijat Soile Aapajärvi ja Olli Mattila esittäytyvät 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
5. Ajankohtaiskatsaus puukauppatilanteesta ja metsänhoitotöistä 
 – käsitellään kokouksessa
6. Puukaupat 7-12/2023 ja 7-9/2023 
6.1 Pystykauppatarjoukset 

Tarjoukset:
Stora Enso

Keitele:

MG:

UPM:

6.2 Toimituskauppa 

7. Taimitarjoukset vuodelle 2024 

8. Talousarvion määrärahavaraus tila- ja osuusostoihin sekä ostojen tilanne 

9. Tarjouspyynnöt metsätilojen ja määräalojen ostosta 
9.1 Pookila 163:8

9.2 Jokela 152:15M 
https://www.metsatilat.fi/osta/230612511 

9.3 Helmivaara 24:19 https://www.metsatilat.fi/osta/230613124

9.4 Ruikkala 51:55 
https://www.metsatilat.fi/osta/230613002

9.5 Mairela 29:18

10. Tarjouspyynnöt osuuksiin vaihdoista: 
10.1 Osuuksiin vaihto: Aunela 78:5 ja Kankaanpää 214:9 (Soppela Aino) 

10.2 Osuuksiin vauhto: Viheriälä 37:5 (Vihriälä Eero kp) 

10.3 Osuuksiin vaihto: Oilunka 54:11 (Ailunka Esko kp) 

10.4 Osuuksiin vaihto: Matkauoma 106:3 (Soppela Asko ja Paavo kp, Soppela Seppo ja Tapani) 

10.5 Osuuksiin vaihto: Erilä 226:7 (Isohella Hanna ja Lassenius Eevu) 2 (2) 

10.6 Osuuksiin vaihto: Välilä 178:0 Lakso Risto

11. Vataset Teollisuus Oy – Kemijärven yhteismetsän tukikirje 

12. Maanvuokrasopimus Elisa Oyj – antennimasto Nuolivaaran tuulipuistoalueella 

13. Työharjoittelija Olli Mattilan oppisopimus 

14. Pienriistalupien myynti 2023 
– käsitellään kokouksessa

15. Ylimmäisen ja alimmaisen vaaranlammen tonttien vuokraus ja myynti sekä kalavesin vuokraus. 
– käsitellään kokouksessa

16. Tarjous Yhteismetsän toimiston remontista 

17. Tarjous mökkitontin ostamisesta Aarne Kostamo

18. Haukkokokeen lupahakemus – Mikko Törmälä 

19. Tiedoksi: 
– Toimihenkilöiden kesälomat 
– Nälkämän tuulipuiston tilanne 
– Energiahankkeen tilanne 
– Nuolivaaran tuulipuiston ja Erkkusen soranottoalueen luiskauksen tilanne 
– Sarrion Taimen/Varisjoen Lohi Oy 

– FSC sertifioinnin uusien kriteerin käyttöönotto yhteismetsässä 
– Kalaveden vuokrasopimuksen uusiminen – Terho Äärelä Siikalampi 

20. Muut asiat 

21. Seuraava kokous 

22. Kokouksen päättäminen

Hoitokunnan kokouksen materiaali 17.5.2023

6. Pohjolan Osuuspankin ja Säästöpankki Optian tarjoukset kassavarojen tallettamisesta (teams-esittely).

7.     Osakaskunnan kokouksen 25.4.2023 pöytäkirja

8.     Puukauppamäärät ajalle 7-12/2023

8.     Ostotarjouspyyntö määräalasta: 320-403-163-8 POOKILA

9.     Ostotarjouspyyntö Rantala 320-405-44-21 ja Tasala 320-405-44-3 

10.     Tarjouspyyntö osuuksiin vaihdosta: 320-403-226-7 Erilä

11.      
Alustava tarjouspyyntö osuuksiin vaihdosta: 583-402-15-24 Talviaisselkä, 583-402-15-16 Teerimantere, 583-402-15-20 Rastimaja

Avoimeen metsävaratietoon perustuva suunnitelma (tilat Pelkosenniemellä, tiloilla tuulivoimasopimus):

12.      Osuuksiin vaihto tarjouspyynnön 320-402-63-32 Honkalampi uudelleen käsittely
 Käsitellään kokouksessa

13.      Tarjouspyyntö osuuksiin vaihto/myynti, Kemijärven kaupunki, Palstat tiloista: Kulmala 3:9, Riihelä 3:5 ja Tienhaara 3:40

Laskelma käypäarvo laskettu 40% arvon korjauksella. Tila-arviossa käytetty 20%:a

14.      Muutokset FSC-rajoitusalueissa

katsotaan kartalta kokouksessa

15.      Suojelualueen perustaminen Untamovaaran lakialueelle

16.  Tontin ostohakemus: Javarus/Suopankijärven ranta, Tuomas Laitinen

17.  Yhteismetsän moottorikelkan vaihto Tuovirengas Ritva Tuovila Oy:stä
 – käsitellään kokouksessa 
18.  Kasvatuslannoituksen tarjouksen muutokset
 – käsitellään kokouksessa
19.  Tunturipalon metsätien peruskorjaus
 – käsitellään kokouksessa
20.  Tiedoksi:
–         Puheenjohtaja Antti Kerkelän valittu Metsäliiton edustajistoon
–         Toimihenkilöiden kesälomat
Hoitokunnan kokouksen materiaali 4.4.2023


6. Hirvilupien haettava määrä sekä hirvilupapakettien muodostaminen ja hinnoittelu eraverkko.fi huutokauppaan. 

7. Tarjouspyyntö: Metsäkiinteistön 320-402-63-32 Honkalampi vaihtaminen Kemijärven yhteismetsän osuuksiin 

8. Tarjouspyyntö, määräalan myynti: 320-403-149-4 RÄVÄSAARI 

9. Alustava tarjouspyyntökysely osuuksiin vaihtamisesta: 320-403-255-4 

10. Tarjouspyyntö: 320-403-254-0 LISÄ-POROLA

11. Osakaskunnan kokouksen 25.4 järjestelyt 
– käsitellään kokouksessa

12.WPD:n tuulivoimapuiston vuokran maksuennakkoerien muutos vuodelle 2023 
– käsitellään kokouksessa

13. Havulatva Oy tarjous typpilannoituksesta kaudelle 2023

 14. Kemijärven yhteismetsän historiikin tekemisen seuranta ja nimettävät henkilöt 
– käsitellään kokouksessa

15. Opinnäytetyö: Yhteismetsän osakaskyselyn kysymysten asettelu 

Täydennetty edellisestä kokouksesta. Tarkoitus saattaa valmiiksi 4/2023

16. Lapin metsäpalveluiden metsän istutuksen taksat 
– käsitellään kokouksessa

17.Taimikon hoidon ja nuoren metsänhoidon taksataulukko 

18. Toimihenkilöiden tykyrahan suuruus sekä hoitokunnan ja toimihenkilöiden tykypäivä. 
– käsitellään kokouksessa

19. Kemijärven yhteismetsän vakuutuksista päättäminen – Lapin Meklarit Oy 
– käsitellään kokouksessa

20.Tiedoksi: 
– Tehdyt puukaupat 

– Valitut harjoittelijat kasvutasomittauksiin 
– Tunturipalon tuulivoimahankkeen tilanne 
– Nälkämän tuulivoimahankkeen tilanne  
– Suksilammen ja Jokilampienniittyjen luonnonravintolammikoiden ennallistaminen 

– Erkkusen maa-aineksen ottoalueen luiskaus

Hoitokunnan kokouksen materiaali 3.3.2023

6. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 sekä ylijäämän jako vuodelta 2022 

7. Hirvilupien myyntitapa 2023 ja lentolaskennan tulokset

8. Napapiirin Kuljetus Oy:n hakemus maa-ainesten tutkimiseen Ärjäysvaarassa

9. Suomen Voima Oy – Nälkämän tuulivoimapuiston maanvuokrasopimus (käsitellään tarvittaessa) 

10.Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus yhteismetsän erialueisiin (mm.Untamo, Ketola, Raukuvaara) Kiinnostuneita Ox2 ja AboWind 

11. Salassapitosopimus 
– käsitellään kokouksessa

12. Osuuksiin vaihto ja myynti tarjouspyyntö 320-401-166-2 Vanhahyypiö 

13. Osuuksiin vaihto tarjouspyyntö 320-402-63-32 Honkalampi (käsitellään mikäli tilaarvio on saapunut hyvissä ajoin ennen kokousta) 
– käsitellään jos saadaan tila-arvio

14. Opinnäytetyö: Yhteismetsän osakaskyselyn kysymysten asettelu 

15. Siemen Forelian tarjous siemenistä kylvökaudelle 2023 

16. Arto Tervolan maanmuokkaussopimuksen uusiminen 
– käsitellään kokouksessa

17. Työharjoittelijat kasvutasomittauksiin kesälle 2023
– käsitellään kokouksessa

18. YT-METO tes palkkaratkaisu 1.3.2023 alkaen 

19. Lapin metsätalouspäiville ilmoittautuminen 20-21.4.2023 
– käsitellään kokouksessa

20.Tiedoksi: 
Field Group Oy:n (PlomKartta Oy ja Terratec Oy) tehty sopimus metsien inventoinnista 

Rovakaira Oy:n kanssa tehty linjasopimus 

Yhteismetsäpäivien matkustusaikataulu
– käsitellään kokouksessa

Hoitokunnan kokouksen materiaali 19.1.2023 :

Asialista

Asiakohdat:

5.     Hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä johtoryhmän valinta vuodelle 2023

6.     Ajankohtaiskatsaus puukaupan toteumista ja varastotilanteesta
7.     Hallintosäännön päivitys

Hallinto- ja taloussäännössä puheenjohtajisto vuodelta 2022. Päivitetään, jos muutoksia tulee.
8.     Kemijärven yhteismetsän manttaalin arvo vuodelle 2023

9.     METKA-lain (voimaan 1.1.2024) vaikutus Komiovaaran metsätien perusparannushankkeen aikatauluun

10.      Lapin Meklarit Oy – vakuutuspalveluiden tarjous
– käsitellään kokouksessa
11.      Hirvenpyynnin saalistilasto ja yhteismetsän kaadot

12.      Valtuuksien myöntäminen metsästysvuokrasopimuksien allekirjoittamiseen
 – käsitellään kokouksessa
13.      Mökkitonttien sopimuksien uusiminen (sopimukset päättyneet 31.12.2022)

Partiolippukunta Kemijärven tunturitytöt ja pojat – Ketola/Suksilammen ranta: 
Arto Jaakkola, Lautajärven ranta, tontti nro 9
Veera Pikkarainen, Lautajärven ranta, tontti nro 1
Tapani ja Liisa Niskala, Alajärven ranta, tontti nro 6
 
 – Käsitellään kokouksessa uusien sopimusten hinnoittelu: korjataanko vanhojahintoja indeksillä vai otetaanko käyttöön toimintasuunnitelman mukaiset hinnat uusille vuokrasopimuksille.

14.  Tiekäyttöoikeus Ketola (Liittyy ELYn lausuntopyyntöön: Ketola ja Suksilampien ennallistaminen

HOITOKUNNAN KOKOUKSET 2022 

Hoitokunnan kokouksen materiaali 20.12.2022 :

Asialista

Asialista

5.     Ajankohtaiskatsaus puukaupan toteutumisesta ja varastotilanteesta
 – käydään läpi kokouksessa
6.     Puukaupat kevätkausi 2022
 – käydään läpi kokouksessa
7.     Ketolan ampumaradan rakenteiden purkaminen

8.     Tontin ostotarjous, Lautajärvi/tontti nro 2

9.     Tarjouspyyntö tilasta 320-405-34-0M

10.      Hirvenpyynnin saalistilasto ja yhteismetsän omat kaadot
 – käydään läpi kokouksessa
11.      Myyntihinnasto vuodelle 2023

12.      Freeride-lupamyynti vuodelle 2023
– käydään läpi kokouksessa
13.     Neoen – Huhtavaaran tuulivoimahankkeen tilanne ja sopimusneuvottelut
 – käydään läpi kokouksessa
14.  Muut asiat

Hoitokunnan kokouksen materiaali 16.11.2022 :

Asialista

1.     Edellisen kokouksen pöytäkirja
 – lisätään intraan 14-15.11
2.     Kokouksen asialistan hyväksyminen
3.     Ajankohtaiskatsaus puukauppatilanteesta ja metsänhoitotöistä
 – käydään läpi kokouksessa
4.     Metsä Group Metsä-1 sijoittaminen 2022 ja 2023
 – käydään läpi kokouksessa
5.     Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

6.     Puukauppamäärät 1-6/2023
 – käydään läpi kokouksessa
7.     Osakaskunnan kokouksen 7.12.2022 käsiteltävät asiat
 – käydään läpi kokouksessa
–         Nälkämän tuulipuiston esittely osakaskunnan kokouksessa 7.12.2022
–         Vataset Teollisuus Oy lainan alaskirjaus
8.      Erkkusen kalliomurskeen lajikkeiden hinnoittelu
 – käydään läpi kokouksessa
9.      Kiinteän kalliokiviaineksen myynti Peltoniemen Kone Oy:lle Erkkusesta
 – käydään läpi kokouksessa
10. Tarkkuuskeilauksen ja metsävaratiedon analysoinnin valittu toimija
 – käydään läpi kokouksessa

Hoitokunnan kokouksen materiaali 28.10.2022 :

Asialista:

6.     Nordic Generation Oy – Ahma-aavan tuulipuistohanke

7.     Metsäsuunnitelman päivitys Laserkeilaamalla ja kasvutasojen mittaukset

– Linjauksen teko metsäsuunnitelman päivitystavasta. 

8.     Metsä Group Metsä-1 sijoittaminen 2022 ja 2023
 Käsitellään tarkemmin kokouksessa – ajatuksella tasainen sijoittaminen ja korkotulojen hyödyntäminen

9.     Vataset Teollisuus Oy lainasaamisen alaskirjaus tilivuonna 2022
 – käsitellään kokouksessa
10.     Metsästyksen, kalastuksen ja maastoliikenteen valvontakorttien uusiminen (kortit päättyvät 31.12.2022)

Valvontakorttien päivitys. Valvojamäärän karsiminen ja raportointivelvoitteen pakollisuus
11.      Iso-Kankaanlammen salakalastajan mahdolliset sanktiot
 Käsitellään kokouksessa
12.      Tarjouspyyntö: Yhteismetsäosuuksien myynti: 320-405-44-3 ja 320-405-44-21

13.      Tarjouspyyntö: Metsätilojen myynti: 320-405-44-3 ja 320-405-44-21

Laskelmia ei ole tehty. Katsotaan tilan soveltuvuus yhteismetsän tarpeisiin ja tehdään tarkempi laskelma seuraavaan kokoukseen, jos näin päätetään

14.      Puolustusvoimien aluekäyttölupa Ketoselkään ja yhteismetsää palvelevan metsätien teko Puolustusvoimien kustannuksella

15.  Mika Lindgren ostaisi vuokratontin (tontti nro.5 Iso-vaarainvälilämpi)
 – käsitellään kokouksessa, hinnastossa myyntihinta 15 000€
16.  Iso Vaarainvälilammen poistaminen lupamyynnistä ja kalaveden vuokraaminen –
Mika Lindgren
 – käsitellään kokouksessa
17. Laajenevat yhteismetsät karttapalvelu – osallistuminen
– käsitellään kokouksessa
18.  Lapin kalatalouskeskus ry jäsenyys

19.  Kemijärven yhteismetsän 90-vuotis historiikki

Hoitokunnan kokouksen 22.9.2022 :

Asialista:

6.     Sopimus valmiusrakentamisen sallimisesta – Puolustusvoimat

7.     Välitilinpäätös 31.7.2022 ja arvio tuloksesta 31.12.2022

8.     Optia Säästöpankin, Nordean ja OP:n pankkitilien negatiiviset talletuskorot poistuneet. Tilien säilyttäminen
 – käsitellään kokouksessa

9.     Tuulivoimahanke Kemijärvi – Saarivaara

10.      Husky-reitti Raukuvaaran palsta
 – käsitellään kokouksessa
11.      Tarjouspyyntö Metsätilasta Uimurinniemi 320-415-77-5 (osto tai osuuksiin vaihto)

12.      Tarjouspyyntö yhteismetsäosuudesta 320-408-7-9

13.      Tarjouspyyntö metsätilasta 320-403-299-7 (vain osuuksiin vaihto)

14.     Vuokraoikeuden siirto Hämäläinen-Äärelä, Lauta-Alajärvi, Siikalammen ranta
 -käsitellään kokouksessa
 
15. Tiedoksi
–         Räisälän ja Nälkämän tuulivoimahankkeiden tilanne
–         Metsä Group:n hintalisä syys-joulukuu 2022
 
16.  Muut asiat
·        Yhteismetsän toimiston remontti

Hoitokunnan kokouksen 14.7.2022 teamskokous (voi tulla myös toimistolle) :

Asialista:

5.     Työharjoittelijan mahdollinen määräaikainen jatkosopimus
Riku Hautalan työharjoittelusopimus päättyy 24.7.2022
Kiinnostunut jatkamaan

6.     Tarjouspyyntö metsätiloista: Aunela 78:5 ja Kankaanpää 214:9, osuuksiin vaihto sekä ostotarjouspyyntö

Omistaja: Soppela Aino Anneli, molemmissa tiloissa ennestään yhteismetsäosuus

Aunela ja Kankaanpään tilojen  Mhy arvioissa on käytetty eri kantohintoja. Osuuksiin vaihtolaskelmat on tehty samoilla kantohinnoilla.

Aunela 78:5

Jari Kivelän arviossa kitumailla on kehitysluokkien 03 ja 04 hinnat

Tieoikeudet:

Osuuksiin vaihto Jari Kivelän arvion mukaan:

Osuuksiin vaihtolaskelma, jossa kitumaat on hinnoiteltu kehitysluokan 02 kantohinnoin:

Kankaanpää 214:9 (Saari (Mallaniemi) jää myyjälle)

Jari Kivelän arviossa kitumailla on kehitysluokkien 03 ja 04 hinnat
Kankaanpään tila-arviossa pienemmät kantohinnat kuin Aunelan arviossa

Tieoikeudet:

Osuuksiin vaihto Jari Kivelän arvion mukaan (Saari (Mallaniemi) otettu pois laskelmista):

Osuuksiin vaihtolaskelma, jossa kitumaat on hinnoiteltu kehitysluokan 02 kantohinnoin ja käytetty Aunela tilan kantohintoja (Saari (Mallaniemi) otettu pois laskelmista):

7.     Mahdollisten hirvilisälupien hinnoittelu (päätös luvista tulee 20.7)

Tehdään ennakkopäätös ennen lupamäärien tuloa mahdollisten lisälupien hinnoittelusta. 
Myydäänkö aluekohtaisella hinnalla vai keskihinnalla? 

8.     Ei osakkaiden ja osakkaiden metsätilojen myynti- ja osuuksiin vaihtotarjouspyynnöt sekä tarjousten jättäminen – Kemijärven yhteismetsän toimintaperiaate
Tehdään periaatepäätös kuinka jatkossa menetellään osuuksiin vaihdon suhteen eritilanteissa sekä tarjousten jättämisessä julkisesti myynnissä olevien tilojen kanssa.

TIEDOKSI:
METKA (ent. Kemera luonnos)

ELY-KESKUS LAUSUNTO KETOLAN AMPUMARATA

Hoitokunnan kokouksen 21.6.2022 kokous Kummunjärven kämpältä klo.11.00 alkaen:

Kokouksen asialista:

5.     Ajankohtaiskatsaus hakkuu- ja puukauppatilanteesta sekä metsänhoitotöistä
 – käsitellään kokouksesta
6.     Puukauppasopimukset syksy 2022
 – käsitellään kokouksessa, viimeinen neuvottelu 17.6
7.     Maa-aineksen ottotarjoukset – Erkkusen monttu
– Tarjouksia neljä kpl
Tarjousten kooste:

Koillistie Määttä Oy

Peltoniemen Kone Oy

Peab Industri Oy

T.Maijala Oy

8.     Tunturipalon tuulivoimatilanne
 – käsitellään kokouksessa (PV:ltä ei lupaa)
9.     Linkkimasto Peuraselkään (ollut aikaisemminkin käsittelyssä, siirretty päätöstä Tuulivoiman takia)

10.  Metsäliitto voitonjako vuodelta 2021
Uusi voitonjakomalli:

11.  Foresta ohjelmiston päivitys – Foresta+

Lisäkustannus vuodessa n.1500€
12.  Kalaveden vuokrahakemus Lauta-Alajärvi/Irojärvi

13.  Mökkitontin vuokraoikeuden siirto Kummunjärven rantatontti
– käsitellään kokouksessa

14.  Erkkusen kämpän vuokravälityksen päättäminen lomarengas.fi
– käsitellään kokouksessa (6 kk irtisanomisaika, proviisio 20% vs eraverkko 5%)

15.  Kummunjärven ja Erkkusen kämpän vuokraaminen – eraverkko.fi
-käsitellään kokouksessa

16.  Pajari Erkki kp tarjouspyyntö metsätilasta 320-405-4-1M
– laskelma käsitellään kokouksessa

17.  Severikangas Juha ja Siru yhteismetsäosuuksiin vaihto 320-407-38-1
– käsitellään kokouksessa

18.  Osakaskunnan retki, paikka ja aika
 – miettikää hyvää käyntikohdetta, ajankohta: vk 35
19.  Seppo Alajoutsijärven hakemus Mäntyvaaran joukkohaudan opasteesta.
– käsitellään kokouksessa

20. Tiedoksi

–         toimihenkilöiden kesälomat

21.  Muut asiat

22.  Seuraava kokous

23.  Kokouksen päättäminen

Hoitokunnan kokous 13.5.2022 kokous yhteismetsän toimistolla klo. 10.00

Kokouksen asialista

Kokouksen materiaali

6.     Puukauppamäärät 2022 syksy
         – käsitellään kokouksessa
7.     Tunturipalon tuulivoimahankkeen tilanne
 – käsitellään kokouksessa
8.      Suomen voima – Nälkämän alueen tuulivoimapuiston maanvuokrasopimus

9.     Taimitarjoukset vuodelle 2023

10.      Yhteismetsän kriisiviestintäohjeistus

11.      Tarjouspyyntö Metsätilasta 320-411-3-11

12.      Metsätila 320-403-6-1 Matalainen etuovi.com
https://www.etuovi.com/kohde/t23489?haku=M1834322075

13.     Tarjouspyyntö yhteismetsäosuudesta Yliheliste 15:12 (osuus 0,026123)
 – käsitellään kokouksessa

14.      Yksityinen suojelualue (YSA) ELY-alustava tarjous – Matkajoenkangas

15. Yksityinen suojelualue (YSA) ELY-alustava tarjous – Kutukuusikko

16. Hirven metsästyksen säännöt 2022

17. Jakovelkarekisteri 6.5.2022

18. Saamisten tilanne 6.5.2022
 – käsitellään kokouksessa
19. Tiedoksi (käsitellään kokouksessa)

–         Eräverkko hirvihuutokaupan toteuma
–         Freeride kelkkailun toteuma
–         Varojen talletustilanne
–         Kalastusvuokrasopimusten uusiminen
–         Suomen yhteismetsät ry hallituksen kokous 25.5.2022
–         Komiovaaran metsätien perusparannuksen ja sillan korjauksen suunnittelijan valinta 2.2.2022

Hoitokunnan kokous 4.4.2022 kokous yhteismetsän toimistolla klo. 10.00

Asialista

Kokouksen materiaali

6. Ketolan taimitarhan (Pohjan taimen) vuokrasopimus kohdan 9. tulkinta

Pohjan taimi on hakemassa vuokraoikeuden kirjaamista, mutta MML ilmoitti, että sopimuksen kohdan 9 mukaan on epäselvä onko sopimus vapaasti siirrettävissä ja  voiko vuokralainen tehdä vuokraoikeiuden kirjausta sekä panttikirjan kiinnittämistä ilman vuokranantajan suostumusta. Mikäli sopimus ei ole vapaasti siirrettävissä kiinnitystä ei voida tehdä.

7. Kemijärven yhteismetsän Strategia 2022-2024 

8. Tunturipalon tuulivoimahankkeen tilanne ja vuokraputki 
– käsitellään kokouksessa


9. Neoen Räisälän alueen tuulivoima 
Nordille tullut kielteinen lausunto puolustusvoimilta kartan alueelle

10. Suomen voima – Nälkämän alueen tuulivoimapuiston suunnittelusopimus

G11. Osakaskunnan kokouksen järjestelyt 14.4.2022 
– käsitellään kokouksessa

12. Kemijärven Kotikiekerö ry avustushakemus Kemijärven kotiseutumuseon kunnostamiseen (1000€) 

13.OP:lle tehty reklamaatio ja vastaus sijoitusten purusta 

14.Optia Säästöpankin tilinavaus -käsitellään kokouksessa

Hoitokunnan kokous 4.3.2022 kokous yhteismetsän toimistolla klo. 10.00

Kokouksen asialista:

6.     Varojen hajauttamisen tilanne
– käydään läpi kokouksessa
 
7.     Optia Säästöpankki, mahdollinen tilin avaus

8.     Tilinpäätös ja vuosikertomus 2021

9.     Ylijäämän ennakkojako 2022

10.     Yhteismetsän hoitokunnan hallintosääntö

11.      Räisälän palstan tuulivoimakanta tuulivoimayhtiöiden tarjoukset

Neoen tuulivoimayhtiö-Räisälän alueen tarjous:

Nordi tuulivoimayhtiö
esittely:

Daivvi – Kemijärven yhteismetsän yhteiskilpailutus

12.      Tunturipalon tuulivoimapuiston tilanne
 – Aiesopimus käydääm läpi
13.      Erkkusen maa-ainesalueen tarjouspyynnöt

14.      Telia tietoliikennemasto Nuolivaara
– odottaa WPD:n käsittelyä
 
15.  Metsätila: Osuuksin vaihto/myynti 320-403-276-21 Huju Kari kp

Laskelma katsotaan kokouksessa
16.  Metsätila: Myynti 320-401-61-2 Ojansuu

 Ostotarjous laskelma katsotaan kokouksessa
17.  Metsätila: 320-415-79-12 Alanko

Osuuksiin vaihtotarjous käsitellään kokouksessa
18.  Toimihenkilöiden palkantarkistus

19.  Suomuvuoman Erä ry metsästyslupahakemus

20. Kemijärven erämiehet metsästyslupahakemus

21.  Hirviluvat ja pienriistaluvat 2022
  – käsitellään kokouksessa
22.  Hoitokunnan varapuheenjohtajan nimenkirjoitusoikeus
  – käsitellään kokouksessa
23.  Metsätoimihenkilöiden tilinkäyttöoikeudet
  – käsitellään kokouksessa
24.  Muut asiat
–         Kummunjärven viehekalastuslupien kausilupahinnan täsmentäminen
–         Pienikankaanlampi kilpukkojen määrä/per ruokakunta
 
25. Tiedoksi
Itä-Lapin Kuntayhtymä hakenut avustusta 1000€ hankkeeseen, jolla tarkoitus vaalia uittoperinnettä eri keinoin, yhteismetsä myöntänyt ko. tuen.

MG sisäinen auditointi 29.2.2022

Hoitokunnan kokous 23.2.2022

OP-rahaston kehitys
Rahastokehityksen taulukko 
Tilanne 23.2.22

OP:n näkemys korkorahastojen kehityksestä

Hoitokunnan kokous 15.2.2022 teams kokous klo 19.00

Asialista

1.     Tunturipalon tuulipuiston tarjouskäsittely ja aiesopimus

2.     OP-korkotuottorahaston tilanne 

Hoitokunnan kokous 25.1.2022 yhteismetsän toimistolla klo 10.00.

Kokouksen asialista

Kokouksen materiaali asialistan numeroinnin mukaan

5.     Hirvenmetsästyksen saalistilasto 2021 ja hoitokunnan lupamaksut
käsitellään kokouksessa

6.     Hirvenkaatoilmoituksen tekemättä jättäminen – yhteismetsän sanktio
-käsitellään kokouksessa

7.     Ylikylän metsästys- ja kalastusseura – metsästysvuokrasopimus Matero
– Suullinen vuokrahakemus- Materon palsta. 
– Käsitellään kokouksessa

8.     Siivoustarjoukset Kummunjärven kämppä
-käsitellään kokouksessa

9.     Kemijärven kaupunki Ketolan palstan Laavulammen taukopaikan vuokrasopimuksen uusiminen

Sopimuksen uusinta
10.  Lauta-Alajärven palsta Kotalammin mahdollisen suojelualueen perustamisen valmistelut
– Käsitellään kokouksessa tarkemmin. Koskee Kotavaaran läheisyydessä olevia nykyisiä FSC-alueita ja luontojärjestöjen inventoimaa-aluetta, jos FSC suojelukriteerit täyttyvät. Kaikkinensa yli 80 hehtaaria

11. Takavaaran jätkänkynttilätarpeiden ja polttorankojen myynti
– Käsitellään kokouksessa. Hinnat jätkänkynttilätarpeille, sekä polttorangalle sekä tuppilautatavaralle.

12.  Tarjolle tulleet metsätilat (päätetään jatkoimenpidetarpeesta):
 
Tila: Rajala 320-414-69-2 Rajoittuu Yhteismetsän ostopalstaan

Tila: Alanko 320-415-79-12 osuuksiin vaihto (kotipalsta jää myyjälle) Hirvasnuolen kelirikkotien varressa

Tilat: Ulkuniemi 320-414-22-6 ja Perälä 320-414-31-13 EI tila-arvioita,

Tila: Ollila 320-401-19-3 myynti (https://www.etuovi.com/kohde/s44843?haku=M1781103437)

Tila: Metsätuula 320-411-84-10 myynti  https://www.etuovi.com/kohde/s44829?haku=M1781067155

13.  Kemijärven yhteismetsän manttaalin arvo 2022

14.  Tuulivoimatarjoukset Tunturipalo

Tarjousten vertailu

St1:

Neve

Suomen voima

Tuulikolmio

15.  Maantien 9643 Varrion silta ja tiejärjestelyt – muistutuksen jättäminen

16. Rajatalo Timo talvitien teko/käyttöoikeushakemus Lauta-Alajärven palsta. Koskee mustekynällä piirrettyä reittiä 

17.  Harjoittelijahakemus Riku Hautala
Haastattelua ei vielä ole pystytty tekemään koronan vuoksi. Valtuuksista päättäminen työsopimuksen tekoon, jos haastattelussa todetaan sopivaksi harjoittelijaksi

18. Uuden Oskari osakasrekisteriohjelman tarjous

18. Tiedoksi:
Ely lausunto Ketola taimitarha (taimitarhaan myyntiin liittyvä)

Toimihenkilöiden toimintaohje (toimintaohje käsitellään seuraavassa kokouksessa)
Hirvasniemen paliskunta päättyvä erotusaitasopimus Kankaanlampi

19.  Muut asiat
Jani Tuulaniemi – sponsorointihakemus

Hallintokoulutus 14-15.2.22 Kuusamo

HOITOKUNNAN KOKOUKSET 2021 

Hoitokunnan kokous 15.12.2021 yhteismetsän toimistolla klo 10.00. 

Kokouksen asialista

Kokouksen asiat
4.   Osakaskunnan kokouksen 7.12 pöytäkirja

5.    Hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä johtoryhmän valinta vuodelle 2022.
6.     Ajankohtaiskatsaus puukaupan toteumista ja varastotilanteesta
 – käsitellään kokouksessa
7.     Hirvenpyynnin saalistilasto ja hirven pyyntialueiden vuokraushakemukset 2022 (Salcombin Erä)
– käsitellään kokouksessa

8.     Puukaupat kevätkausi 2022
– käsitellään kokouksessa

9.     Suomen Voima – ehdotus yhteisyrityksestä

10.     Tuulivoimayhtiöiden tarjoukset

HOX! Laskelmat tehty 15 voimalan määrällä, että summat ovat vertailukelpoisia WPD:n kanssa

11.      Kummunjärven kämpän hinnoittelu 2022 (Lomarengas) Laskelmat viitteellisiä, hinnoittelua voidaan sorvata kokouksessa.

12.      Freeride-lupamyynti 2022 (kausilupa?), tarkastajien valinta
 -käsitellään kokouksessa

13.  Myyntihinnasto 2022

14.  Lumimettä Oy ja Asko Alaluusua yhteistarjous aurauksista ja kaivinkonetyöstä

15.  Harjoittelijahakemus Riku Hautala

Hoitokunnan kokous 12.11.2021 yhteismetsän toimistolla klo 9.30. 

Kokouksen asialista

Kokouksen materiaali asialistan kohtien mukaisesti.Kohdat 1-6 ei ennakkomateriaalia
Edellisen kokouksen pöytäkirja omassa osiossaan intranetissä

7. Arctic Lapland Rally 2022 tielupahakemus

8. Yhteismetsän etuosto-oikeuden käyttäminen (Alanko 8:4 0,017767, kauppahinta 13800€; Alahalonen 6:8 0,017766, kauppahinta 12302€)

  9. Tila-arviot Autioranta 83:5 ja Ojansuu 61:2
– Näistä ei ole vielä tehty laskelmia, päätetään kokouksessa lähdetäänkötiloja tarkastelemaan mahdollista tarjousta varten.

10. Kummunjärven kämpän vuokraus kesäkaudella -22 Lomarengas sivuston kautta
– ei ennakkomateriaalia
1. 
       11. Freeride 2022https://lappilainen.fi/2021/10/27/mapitare-luotettava-lappilainen-karttasovellus-freeride-alueille/

12.  Metsäliiton A-lisäosuuksien muuntaminen Metsä1 osuuksiksi ja vuoden 2021 sijoitukset 

13. Maanvuokrasopimus Mhy Itä-Lappi Javarus/Komiovaara
ei ennakkomateriaalia

14. Mastohanke Latva-aapa/Tunturipalo

15. Havulatva Oy:n tarjous Hanhiuoman terveyslannoituksesta

16. Toimintasuunnitelma, metsäsuunnitelman päivitysraportti ja talousarvio 2022

17. OP-lainalimiittitili

18.  Ohjesääntöpäivitys punaisella kohdalla merkitty esitetytmuutokset. Yliviivatut (punaisella) on vanhan tekstin poistoa

19.    Kevään 2022 puukauppamäärät
ei ennakkomateriaalia
20.  Yli-Kemin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma lausunnon jättäminen

21. Osakaskunnan kokous 7.12.2021
–         tontin välialueen myynti
–         ohjesäännön päivitys
–         toimintasuunnitelma, metsäsuunnitelman päivitys ja talousarvio
ei ennakkomateriaalia
22.   Metsätalouspäivät 17-18.2.2022
ei ennakkomateriaalia
23.  Yhteismetsän pikkujoulut
ei ennakkomateriaalia
24.  Tienkäyttömaksut yhteismetsän teillä
ei ennakkomateriaalia
25. Muut asiat
Vuokraoikeuden irtisanomin Kiimalampi
Latitude 66 Cobalt Oy malminetsintä

Lippikset

Hoitokunnan kokous 17.9.2021 yhteismetsän toimistolla klo 9.30. Maastoretki kokoukseen jälkeen Nuolivaaran ja Tunturipalon alueella

Kokouksen asialista

4. Ajankohtaiskatsaus puukaupan toteumista ja varastotilanteesta 
– käydään läpi kokouksessa
5. Hirven pyynnin saalistilasto 
– käydään läpi kokouksessa

6. WPD:n muutossopimus II tilanne 
– käydään läpi kokouksessa

7. Erkkusenselän murskaustarjous 
– tarjous pitäisi tulla 13-15.9, käydään läpi kokouksessa

8. Ketola Sarriontie 365 lausunto vanhan ampumaradan tutkimuksista

9. Mahdollisen etuosto-oikeuden käyttäminen yhteismetsäosuuskaupassa (0,0293) Tila: Pihlaja 84:11. Kauppahinta 17500€ 
Käydään läpi kokouksessa

10. ST1 Tuulivoimatarjous 
tarjous pitäisi tulla 13-15.9, tulee tähän heti kun tarjous tulee

11.Sopimus yhteistyöstä Suomen Voima – Kemijärven yhteismetsä (Tunturipalo ja Junnikka Nälkämä) 

12. Hakemus vuokratontista: Vasajärvi tontti nro 1 Teemu Mäkipää 
Käydään läpi kokouksessa, hakemus otsikon mukainen – riippuvainen Suomen voiman kanssa tehtävästä sopimuksesta!

13. Pieni Kankaanlampi – verkkolupien myyntiin 
– käsitellään kokouksessa

14. Tarjouspyyntö metsätilasta Lisä-Raivio 320-415-40-5 (sis. yhteismetsäosuuden 0,0056) 

15. Osakaskunnan retki 16.10. järjestelyt

         Käsitellään kokouksessa
K

      16. Hanhiuoma III: Mhy Itä-Lapin tarjous kunnostusojituksen suunnittelusta ja toteutuksesta
         Käsitellään kokouksessa
K
17
11 17. Ohjesäännön ja strategian päivitys

16.18. Lannoitus Kemijärven yhteismetsässä – Havulatva Oy (mukana myös maastossa) Samuli Kallio kertomassa lannoituksessa, esitys täydentyy vielä kokouksessa.

HOITOKUNNAN KOKOUKSEN PE 23.7.2021 KOKOUSMATERIAALI

Kutsu/Asialista: 

Liitteet:

Hoitokunnan kokous 14.6.2021, kokousmateriaali
Asialista 

Materiaali:

lisätontin vuokraus

Pölkyn hinnat, mitta- ja laatuvaatimukset:

Keiteleen hinnat mitta- ja laatuvaatimukset:

Puukauppojen osalta tehdään kokoukseen vertailulaskelmat kuten ennenkin

Hoitokunnan kokous 22.5.2021, kokousmateriaali katsottu kokouksessa (urakoitsijat)
Hoitokunnan kokous 11.5.2021, kokousmateriaali

Asialista
Kokousmateriaali:

WPD Finland

320-411-106-2 määräala

G runkosopimusluonnos

       Puhuri

Asialista

Kokousmateriaali

Tilinpäätös 2020

-materiaali tulee piakkoin


Toimintakertomus 2020

Metsätilojen ostotarjoukset/vaihdot osuuksiin

Viitala Markus – osuuksiin vaihto 320-404-11-4 (Maksamolampi ei kuulu tilaan)

Mika Säynäjakangas – myynti tai osuuksiin vaihto


Tontin vuokrahakemus Ylimmäinen vaaranlampi tontti nro 4

Napapiirin kuljetus – Maahyypiön vuokra-alueen laajennus asfalttiasemaa varten

Metsästysasiat

Yhteismetsän verotussuunnitelma vuodelle 2021 (pohja) ja eräverkon huutokaupan aikataulu 

Itä-Lapin Kuntayhtytymän kannanotto metsäkiistoihin – Kjä yhteismetsä/Greenpeace

Vaihtoehdot negatiivisen talletuskoron välttämiseksi (Op-korkotuotta sijoitusrahasto)
– lyhyt aikainen sijoitus ilman merkintä/lunastuskuluja. Rahat saa tarvittaessa nopeasti esim. ylijäämän maksuun

Tiekuntien hallintopalvelut ja tiekunnat mihin tarjotaan
 
Ympäristötukihakemuksen uusinta vuodelta 2018 (jäänyt toimittamatta Metsäkeskukseen)

Työehtosopimuksen mukainen palkankorotus 1.3.2021

Avustusanomus Vuostimon kyläkirjan taitto- ja painatuskuluihin

Northern Forest & Wood jäsenyys

Hoitokunnan kokous 10.2.2021, kokousmateriaali

Esityslista 

WPD sopimuksen muutossopimus
puhdas versio

muutokset näkyvissä

viimeisin aluekartta

Erkkusenselkä maaperäkartta

Hoitokunnan kokous 18.12.2020, kokousmateriaali

Kokouskutsu  

Kokousmateriaali:

Osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja

Puukauppa-asiat kevätkausi 2021

Pystykauppa Kuninkaanmaa 


WPD Finland sopimuksen päivitys

Myyntihinnasto 2021

Kemijärven kaupungin interaktiivinen esite

Hoitokunnan kokous 14.11.2020

Hoitokunnan kokous 2.11.2020, kokousmateriaali

Kokouskutsu

Wpd

Foresta

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Muu materiaali

 Boreal Bioref

Hoitokunnan kokous 22.9.2020, kokousmateriaali

Foresta 
Foresta
sopimus
tarjous

Tilitoimistotarjoukset. Maanantaina 21.9 tulee vielä tarjouksia

Wiik:

Talenom
s

Rätinki
Komerco